Персонална асистенција

Персонална асистенција је услуга којом се пружа подршка одраслим особама са инвалидитетом који испуњавају следеће кумулативне критеријуме:

1. пунолетним особама са инвалидитетом са процењеним 1. (када корисник није способан да се самостално брине о себи и укључи у активности дневног живота у заједници, због чега му је потребно физичко присуство и континуирана помоћ другог лица) или 2. степеном подршке (када корисник може да се брине о себи и да се укључи у активности дневног живота у заједници уз физичко присуство и помоћ другог лица);

2. особама које остварују право на увећани додатак за туђу негу и помоћ;

3. имају способност за самостално доношење одлука, односно потенцијал з усвајање и примењивање у пракси модела самосталног живота и управљања услугом;

4. радно су ангажоване или активно укључене у рад различитих удружења грађана, спортских друштава, политичких партија и других облика друштвеног ангажмана, односно укључене у редовни или индивидуални образовни програм;

Активности услуге усмерене су ка унапређењу квалитета живота корисника у складу са индивидуалним потребама и капацитетима сваког корисника и по потреби укључују:

1) помоћ у одржавању личне хигијене и задовољавању основних личних потреба (помоћ при облачењу и свлачењу, обављању физиолошких потреба, купању, прању косе, итд.);

2) помоћ у одржавању хигијене стана, обављању свакодневних активности и задовољавању основних животних потреба; (обезбеђивању исхране, набавку намирница, спремање оброка, храњење, одржавању чистоће просторија и итд.);

3) подизање, премештање (трансфер) и помоћ при кретању унутар и изван корисникове куће, радног места и места где се одвијају друштвене и образовне активности, помоћ у коришћењу превоза;

4) помоћ у коришћењу терапеутских и здравствених услуга и коришћењу и одржавању помагала;

5) помоћ при комуникацији, социјалним контактима и задовољавању социјалних, културно-забавних, и других потреба;

6) помоћ при обављању различитих радних, образовних и друштвених активности.

Захтев за коришћење услуге подноси корисник Центру за социјални рад Краљево као стварно и месно надлежном органу за спровођење поступка за признавање права на коришћење услуге и учешћу у трошковима цене услуге. Центар локалних услуга града Краљева пружа услугу на основу решења о признавању права на коришћење услуге персоналне асистенције које Центар за социјални рад прослеђује по службеној дужности пружаоцу услуге.