О нама

Наша мисија је унапређење квалитета живота свих грађана/ки града Краљева развијањем ефикасног и целовитог система пружања социјалне заштите према мапираним потребама становништа.

Установа је основана од стране града Краљева као овлашћени пружалац услуга социјалне заштите у надлежности јединице локалне самоуправе и уписана у регистар Привредног суда у Краљеву дана 04.07.2018. године, а са фактичким преузимањем услуга социјалне заштите започето је 01.08.2018. године од када ова установа пружа 7 услуга социјалне заштите:

1. Помоћ у кући за одрасла и стара лица 2. Персонална асистенција 3. Лични пратилац 4. Породични сарадник 5. Дневни центар за старе 6. Социјално становање у заштићеним условима 7. Становање уз подршку за младе који се осамостаљују.

Процес успостављања и развоја услуга социјалне заштите поверен је Центру локалних услуга града Краљева као процес који подразумева низ сложених поступака са циљем да повећа квалитет и ефикасност већ успостављених услуга социјалне заштите и да се развију нове услуге социјалне заштите према обавезама које проистичу из Закона о социјалној заштити. Делатност Установе проистиче из законских и подзаконских аката и подразумева организовање, реализовање и развој услуга социјалне заштите за децу, одрасле и старe, којима је задовољавање потреба из било којих разлога онемогућено на територији јединице локалне самоуправе.


Центар локалних услуга града Краљева