Документа

Можете погледати наша документа.

- Статут ЦЛУ.

- Одлука о измени и допуни Статута ЦЛУ 03.05.2018.г.

- Одлука о измени и допуни Статута ЦЛУ 25.07.2018.г.

- Одлука о оснивању Центра локалних услуга града Краљева.

- Одлука о измени одлуке о оснивању.

- Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању.

- Лиценца за пружање услуге лични пратилац детета.

- Лиценца за пружање услуге помоћ у кући.

- Годишњи извештај о раду и пословању ЦЛУ за 2022.г.

- Годишњи финансијски извештај ЦЛУ за 2022.г.

- Годишњи финансијски план ЦЛУ за 2023.г.

- Правилник о организацији и систематизацији послова ЦЛУ.

- Програм рада и План развоја ЦЛУ за 2023.г.

- Уговор о давању на коришћење непокретности 2018.г.

- Уговор о давању на коришћење непокретности 2019.г.

- Уговор о давању на коришћење непокретности 2022.г.

- Лицe за заштиту података о личности Марија Копитовић, дипл.правник; правник-секретар. Контакт телефон: 060 0360042; 036 5150572. Mail: mailto:sekretar.clu@mts.rs