Становање уз подршку за младе који се осамостаљују

Услуга становање уз подршку за младе који се осамостаљују обезбеђује се младим особама између 15 и 26 година која немају могућност да и даље живе у биолошким и сродничким породицама, као алтернатива смештају у установу социјалне заштите или хранитељску породицу, којима је потребна подршка ради лакше интеграције у заједницу и ради оспособљавања за самостални живот.

Услуга се пружа у трајању од једне године уз могућност продужења за још једну годину према процени Центра за социјални рад.

Поступак за коришћење услуге спроводи Центар за социјлни рад Краљево који доноси решење о признавању права на коришћење услуге и упућује корисника у Центар локалних услуга града Краљева који управља објектима становања уз подршку и пружа подршку кориснику у складу са циљевима услуге.